Breakout Room

Tabula Rasa improviserer over installasjon av billedkunstner Linda Øgaard.

På utstillingens siste dag inntok Tabula Rasa utstillingen. Gjennom en 3 timer lang økt, hvor publikum kom og gikk i små grupper, fremførte vokalensemblet sin tolkning av utstillingen. De fem aktørene hadde valgt hver sitt verk som ble anvendt som et slags grafisk partitur. Slik de ulike verkene jobber sammen i rommet, var også sangerne i interaksjon med hverandre både fysisk og musikalsk. Sangernes improvisasjoner spente over et vidt register og kroppsligjorde alt fra lek og undring til desperasjon og sammenbrudd.

Tabula Rasa ble i en tidlig fase av utstillingsplanleggingen invitert til å delta i utstillingen og fremføringen ble planlagt i tett samarbeid med meg som billedkunstner. Deres opptreden underbygget og tydeliggjorde utstillingens tematikk og hensikt. Kurator Kamilla Sajetz Mathisen skriver i sin tekst «Kontrastene står sentralt i Linda Øgaards installasjoner: Den myke kroppen møter hard arkitektur, det indre gjenspeiles i det ytre.» og «Fraværet av taktilitet, håndgripelighet og nærhet, fraværet av kropp og sted som vi alle har kjent på, møter sitt motstykke i Øgaards installasjon. Betrakterens bevegelser i verket gir en fenomenologisk opplevelse av det, der form og mening forskyves ut fra betrakterens posisjon, både den ytre og den indre» Når Tabula Rasa opptrer i rommet er de betrakterne som selv blir betraktet. De er de myke kroppene i den harde arkitekturen. De er individene som på svært ulike vis tar del i det som er rundt dem.
(Tekst hentet fra https://www.logaard.no/breakout-room)