DISTURBING INTERRUPTIONS

Se opptak av direktesendingen på Facebook her.

Vi presenterte i juni 2020 verket «Disturbing Interruptions» av Tord Kalvenes. Verket er skrevet for digitale konferansesystem og tar i betrakting forsinkelsen som oppstår i direkte musikalsk samhandling mellom flere samtidig.

Musikalsk øving?
Bare et møte?
Tekniske komplikasjoner

Stykket ble skrevet i mars, direkte inspirert av utfordringene koronapandemien skapte med tanke på å få gjennomført musikalske øvinger. Konserten ble streamet live fra Zoom via Facebook, direkte fra våre seks hjem.

Støttet av Kulturrådet og Komponistforeningen.