TID

Med prosjektet «TID» (arbeidstittel) ønsker vi å belyse tidsaspektet på flere måter.
Når står tiden stille? Hvorfor flyr tiden fra oss? Hva gir tiden mening?

Knut Vaage har skrevet en skisse over temaet og utvikler materialet videre sammen med TABULA RASA .
Første versjon av stykket ble utviklet på workshop med ensemblet og Jostein Stalheim (akkordeon) i Birkeland kirke i oktober 2020.

Stykket startar meditativt med at songarane slår saman to steinar (som dei held i nevane) i kvart sitt metronomiske tempo. Steinane representerer mekanisk tid, og historisk tid. Dei er uendeleg gamle, men finst i tida. Eit anna evig fenomen (som alltid har vore der), er overtonane. Ein del av «Tidlaus» inneheld reinstemminga ut ifrå overtonerekka fundamentert på overtonesang. Fysiske lover styrer, og Pytagoras sine eksperiment er stadig referanse. Enkle forholdstal lagar reinstemt musikk utan vibrasjon.

fra partituret «Tidlaus» (work in progress / del 1) av Knut Vaage