SORT GLIMMER / HRAFNTINNA

Sort Glimmer / Hrafntinna er en multimediaproduksjon som kombinerer musikalsk komposisjon, video og performance. Komponistene Halldis Rønning og Hilmar Thordarson samarbeider om et teknologisk innovativt konsept der de bruker ConDiS (Conducting Digital System) elektroniske hanske som kan påvirke elektronisk lyd og bilder i sanntid.

Tittelen er inspirert av en vulkansk stein funnet på Island som historisk sett kobles opp mot mystikk, og sies å kunne gi innsikt i verdens fortid, nåtid og fremtid. Ideen er et resultat av Rønning og Thordarson sitt vellykkede samarbeid med «Bridging the Gap-Condis Project». Dette prosjektet var en del av Thordarsons kunstneriske forskningsarbeid ved NTNU hvor han utviklet en hanske som kan brukes av dirigenter for å påvirke elektroniske lyder under en konsert.

Rønnings kreative arbeid handler om tverrfaglige møtepunkter. Hun vil utfordre etablerte formater for kunstkommunikasjon ved å danne nye forbindelser, og dermed nye kunstuttrykk. En billedkunstner, en koreograf samt instrumentalister og sangere er inkludert i prosjektet.

Film- og videokunstner Thorbjörg Jonsdottir er ansvarlig for det visuelle kunstneriske uttrykket. Hun vil bidra til å utvide den helhetlige opplevelsen gjennom bruk av abstrakte motiver og landskap med fokus på farge, form og lys.

Gjennom samarbeid med koregraf Karen Eide Bøen vil dirigentens bevegelser, så vel som det performative uttrykket, bli utforsket. Dette inkluderer også musikerne, som i tillegg til å fremføre musikken, også vil bruke bevegelse som en kunstnerisk uttrykksform.

Ensembles:
The IMNO Ensemble (Rønning own ensemble with musicians specialized in improvisation) Featuring Guro Skumsnes MoeElse Olsen S. and Jostein Stalheim.
Tabula Rasa
Caput Ensemble (A group from Reykjavik that specializes in contemporary music)