TID

KUNSTGARASJEN november 2021

Prosjektet «TID» er et samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa, Jostein Stalheim (akkordeon), komponistene Knut Vaage, Eilert Tøsse og Vegar Guleng og billedkunstner Linda Øgaard. Prosjektet undersøker TID som fenomen sett fra flere synsvinkler, både visuelt, fysisk og gjennom musikalsk utforming. Hva gjør tid med oss? Kan vi gå tilbake i tid? Finnes det en angreknapp? Hva med jordens tidshorisont (naturen, dyrelivet, livet slik vi kjenner det), hvordan forholder vi oss til den? 

Filmet av Manuel Madsen. Redigert av Sigrun Jørdre.

Stykket startar meditativt med at songarane slår saman to steinar (som dei held i nevane) i kvart sitt metronomiske tempo. Steinane representerer mekanisk tid, og historisk tid. Dei er uendeleg gamle, men finst i tida. Eit anna evig fenomen (som alltid har vore der), er overtonane. Ein del av «Tidlaus» inneheld reinstemminga ut ifrå overtonerekka fundamentert på overtonesang. Fysiske lover styrer, og Pytagoras sine eksperiment er stadig referanse. Enkle forholdstal lagar reinstemt musikk utan vibrasjon.

fra partituret «Tidlaus» (work in progress / del 1) av Knut Vaage