STAVKYRKJESONG

Foto: Zsigmond Zseni

Stavkyrkjesong (arbeidstittel) er et samarbeid mellom komponist Jostein Avdem Fretland, kirkekunstserien Fem i Stein og vokalensemblet Tabula Rasa. Prosjektet er tenkt spilt i tre steinkirker og tre stavkirker i Indre Sogn. Alle disse kirkene er fra middelalderen, og alle utenom en er fortsatt i aktiv bruk i dag. Fortid, nåtid og fremtid er sterkt til stede i disse rommene.